Szolgáltatásaink

Otthonunk a teljes körű ellátás keretein belül biztosítja:
- a napi ötszöri étkezést,
- a rendszeres orvosi ellátást,
- a differenciált (egészségi állapotnak megfelelő) ápolást - gondozást,
- a személyes ruhaneműk, textíliák mosását, javítását,
- a személyi és környezeti higiénét,
- lehetőségeket kínál a szabadidő hasznos eltöltésére, az egyéni igények figyelembevételével.
Az intézmény által biztosított étkezésen túl, teakonyha használatával lehetőség van különleges igények kielégítésére is.

Intézményünkben minden szinten van színes televízió és rádió, a kultúrhelyiségben videomagnó, DVD-lejátszó és társasjátékok.
Az átrium udvarban lehetőség van közös tekézésre, a pihenőhelyek (padok, napernyővel ellátott asztalok) alkalmat adnak beszélgetésre, az élmények átadására, jó időben pedig a mentálhigiénés foglalkozásokra is itt kerül sor.
Otthonunkban található egy úgynevezett „terápiás szoba”, amely alkalmas egyéni illetve kiscsoportos beszélgetésekre, egyben helyszíne különböző terápiás (zene- és illatterápia) foglalkozásoknak is.
Fontosnak tartjuk és törekszünk a családi, baráti kapcsolatok ápolására és fenntartására, az intézményünkben lévő nyilvános telefon is ezt a célt szolgálja.

A lakószobák mellett közös használatú helyiségek állnak lakóink rendelkezésére, személyfelvonó lift mindkét épületszárnyban működik.
Kényelmet, célszerűséget, biztonságérzetet és az otthonosság érzését kívánjuk biztosítani az itt élők számára, a minőség szem előtt tartásával.
A ruhaneműk, textíliák mosatására központi mosodánkban van lehetőség. Ezen felül ellátottaink igény szerint önállóan is moshatnak, a technikai eszközökkel jól felszerelt, e célra kialakított mosókonyhában.
Heti hat órás rendelési időben biztosított az egészségügyi ellátás, amely az otthon lakóinak sajátosságaihoz alkalmazkodik. Háziorvosunk útmutatása alapján történik az egyéni ápolás, de véleményét az egyéni gondozás rendszerének kialakításánál is figyelembe vesszük.
A gondozási problémákat, a gondozás során alkalmazott módszereket, elérendő célokat lakóink közreműködésével határozzuk meg.
Otthonunk a súlyosan előrehaladott, gyógyíthatatlan betegek részére a hospice szemléletű gondozás irányelveinek betartásával, a fájdalom és egyéb tünetek enyhítésével, a pszichés és szociális problémák figyelembevételével a lehető legjobb életminőséget próbálja biztosítani.
A mentálhigiénés munka, a testi-lelki integrációt megőrizve a harmóniára törekedéshez nyújt segítséget.
A szabadidő hasznos eltöltésére szellemi-, kulturális-, szórakoztató- és fizikai szabadidős programokat szervezünk. Olvasni szerető ellátottaink a közös udvarban lévő könyvtár széles választékából kölcsönözhetnek, a zene és művészetkedvelő lakóink író-, olvasó találkozókon, hangversenyeken, kiállításokon vehetnek részt.
Felekezeti hovatartozás nélkül minden lakó gyakorolhatja vallását. Heti egy alkalommal intézményünk ad otthont a városi katolikus szentmisének.
Otthonunk ellátási kötelezettségén felül erre kialakított helyiségben, költségtérítéses formában rendszeresen biztosítja a fodrász és pedikűr igénybevételét.

Alapelvünk: olyan intézmény működtetése, amely az idős ember személyes gondoskodásával olyan módon foglalkozik, hogy a problémákat a családdal, a generációkkal együtt oldja meg, amely segíti az idős ember autonómiáját a lehető leghosszabb ideig megtartani, biztonságérzetet és nyugalmat ad. Az életnek értéket egyszeri volta és megismételhetetlensége ad.