Kapaszkodó Szociális Börze 2015 - Szolgáltatás, minőség, hatékonyság

2015. november 24-én ismét megrendezésre került Külsővaton a „Kapaszkodó” Szociális Börze a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége, a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye és a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézménye szervezésében. A konferencia idei témája: „Szolgáltatás, minőség, hatékonyság”.

A program elején Forsthoffer Erzsébet, a pápakovácsi intézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket, aki bevezetőjében megemlítette, hogy az első konferencia 2009-ben volt, amikor a pápakovácsi intézmény 50., a dákai pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona pedig alapításának 60. évfordulóját ünnepelte. Azóta szinte minden évben megrendezésre került e szakmai nap.

Rybár Judit a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltségének igazgatója köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy azért dolgzunk, hogy ne váljanak áldozattá a legkiszolgáltatottabbak. Ennek érdekében az elvárásoknak megfelelő, biztonságot adó minőségi szolgáltatást kell nyújtani. A minőségfejlesztés tekintetében fontosak a továbbképzések, ezt szolgálja a mai napon Külsővaton megrendezésre kerülő sokrétű program is.

Ezután Székely László alapvető jogok biztosa – mivel nem tudott részt venni a rendezvényen – a résztvevőkhöz írt levelében arról írt, hogy kiemelkedő fontosságú a hátrányos, nehéz helyzetben élők jogainak védelme valamint, hogy minél teljesebb jogbiztonsággal rendelkezzenek a hozzátartozók és az ellátást biztosítók is. Ombudsman úr levelet itt elolvasható.

Lakner Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, a Szociálpolitikai Szemle főszerkesztője az idei évben elkészített Nemzeti Szociálpolitikai Értéktár Gyűjteményét mutatta be. Előadásában kitért arra, hogy a szegénygondozásnak és a beteggondozásnak Szent Istvánig visszamenő hagyományai vannak Magyarországon. Továbbá megemlítette a Szent Erzsébet nevéhez fűződő világszerte ismert szegénygondozást. Büszkén mondhatjuk, mi magyarok mindig élen jártunk e területen is.

Farkasné Farkas Gyöngyi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Főigazgatója előadásában kiemelte, hogy az NRSZH sokrétű tevékenységének minőségi ellátása érdekében módszertani, fejlesztési és kutatási osztályt hozott létre. Ezen kívül említést tett a megújult Szociális Ágazati Portálról, mely hamarosan nyilvánosságra kerül. Naprakészen megtalálhatóak a gyermekjóléti, a gyermekvédelmi és a szociális ágazat aktuális hírei. Dr. Kiss László az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ főigazgató helyettese az ellátott jogi képviselet elmúlt 3 év előrelépéseiről tett említést. A kitűzött cél az, hogy tovább segítsék a célcsoportok erősebb jogérvényesítő képességének megvalósítását, és ennek érdekében teljes körű tájékoztatását.

Dr. Egervári Ágnes a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat Főigazgatója a demencia kérdéskörben tartotta meg előadását. Az érintettség sokrétűségéről beszélve elmondta, hogy fontos az idős ember saját otthonában maradjon, az ellátása során segítséget kapjon a család, és hangsúlyt helyezett a gondozók megbecsüléséra és a társadalom részéről történő elfogadásra. Fehér Ildikó a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai vezető asszonya arról beszélt, hogy a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét szeretné segíteni a támogató szakemberek összefogása által, együttműködve az érdekvédelmi szervezetekkel.

Dr. Juhász Péter az EMMI Fogyatékosügyi Főosztály Vezetője szerint a jó életminőség megvalósítása csak értékteremtéssel, foglalkoztatással lehetséges. A végső cél a fogyatékkal élők minél szélesebb körű integrációja. Kiemelte még előadásában a számukra is átlátható rendszer kiépítését.

A program végén Bátori Zsolt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója tartott tájékoztatást a hatékonyságról a bentlakásos intézmények tekintetében. A konferencián való részvétel minden jelenlevő szakember számára hasznos információkkal szolgált. A szociális ágazatban az életpályamodell kialakításának terve pozitív jövőképpel biztatja az területen dolgozókat.

Székely László Alapvető jogok biztosának levele: megnézem

Farkasné Farkas Gyöngyi Főigazgató Asszony előadása: megnézem

Dr. Kiss László Főigazgató-helyettes Úr előadása: megnézem

Fehér Ildikó Szakmai Vezető Asszony előadása: megnézem