Keresztúti ájtatosság

A keresztút, az útvonal Jeruzsálembe, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. Ezt nevezik a szenvedés, vagy fájdalmak útjának, illetve a kereszt útjának. 

A Húsvétot megelőző Nagyböjt péntekjein keresztutat járnak a katolikus hívek, amely egy olyan ájtatosság, ahol Jézus szenvedésein elmélkedhetnek, imádkozhatnak és énekelhetnek a tizennégy stációnál. Otthonunk kápolnájában Bali Tibor plébánossal járhatták végig a keresztút állomásait lakóink, hogy lélekben készülhessenek Jézus feltámadására

Intézmény: