A külsővati telephelyen fizetendő térítési díjak

Az Ujvári János Református Szeretetotthon külsővati intézményegységében az intézményi térítési díjak

2017. szeptember 1-étől

a következők.

Átlagos ápolás-gondozás esetében:

  • Napi    2.795 Ft

  • Havi  83.850 Ft

Emelt szintű elhelyezettek esetében:

  • Napi     2.795 Ft

  • Havi   83.850 Ft

________________________________________________________________________________

Egyszeri támogatás emelt szintű ellátásért: 

  • 1.200.000 Ft (egymillió-kettőszázezezer forint)

Megjegyzés:

A nyugdíjminimum összege 28.500 Ft.

Térítési díjakat érintő bármely kérdésben szívesen állunk rendelkezésére a honlapunkon szereplő elérhetőségeken.