Térítési díj

A Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális Intézményének szőci telephelyén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége az intézményi térítési díjakat

2017. április 1-étől

a következők szerint állapította meg.

Átlagos ápolás-gondozás esetében:

Napi    3.230 Ft

Havi  96.900 Ft

________________________________________________________________________________

Megjegyzés:

A nyugdíjminimum összege 28.500 Ft.

Térítési díjakat érintő bármely kérdésben szívesen állunk rendelkezésére a honlapunkon szereplő elérhetőségeken.